Styret 2019/2020

 

Fusa Kraftlag SA vert leia av eit styre samansett av 4 representantar frå medlemmane og 1 frå dei tilsette. Årsmøte skal haldast kvart år innan årets første 6 månader. 

Styremedlemmar

Av dei som sit i styret vel årsmøtet ein styreleiar kvart år.